PRINT CARDS

02-426-5227

งานบริการของเรา

ผู้ช่วยปรึกษาด้านงานพิมพ์

เป็นที่ปรึกษาด้านการพิมพ์ให้บริการที่ครอบคลุมและคำแนะนำสำหรับการจัดเตรียมงานพิมพ์แบบครบวงจรตั้งแต่ สื่อโฆษณาจนถึงกล่องบรรจุภัฑณ์

งานออกแบบดูทันสมัย

งานออกแบบเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ธุรกิจโดดเด่นและเติบโตโดยใช้วิธีจินตนาการและประสิทธิภาพต่อผู้บริโภทให้มาที่สุด

ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

ผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพและถูกต้องทุกครั้งเมื่อกลับพิมพ์กับเราใหม่, การบริการลูกค้าเป็นอย่างดี และการจัดส่งที่รวดเร็วจนถึงมือ

งานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

ส่งเสริมการขายและโปรโมทธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างรูปแบบกล่องสินค้า

ให้สินค้าของคุณโดดเด่น สะดุดตา ด้วยบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์

เแจ้งรายละเอียดงาน

แจ้งรายละเอียดงาน เช่น ชนิดกระดาษ ขั้นตอนการตกแต่งหลังพิมพ์ จำนวนที่ต้องการ เป็นต้น หรือส่งเป็นไฟล์งานเพื่อให้เราใช้สำหรับการคำนวณราคา

เสนอราคา

หลังจากทางเราได้รายละเอียดงานครบถ้วนแล้ว ทางเราจะรีบเสนอราคาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

มัดจำก่อนผลิต

ยืนยันการสั่งผลิต ด้วยการชำระมัดจำค่าบริการ 50% ของค่าบริการทั้งหมด จากนั้นทางเราจะทำการส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้า

พิมพ์ตัวอย่าง

หลังจากลูกค้ามัดจำแล้ว ทางเราจะดำเนินทำตัวอย่างสินค้าเพื่อให้ลูกค้ายืนยันความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ก่อนเริ่มผลิต

เริ่มการผลิต

งานกล่อง ระยะเวลาผลิต 7-14 วัน ขึ้นกับปริมาณงานและขั้นตอนต่างๆ งานสติ๊กเกอร์ พิมพ์ด้วยดิจิตอล ระยะผลิต 2-4 วัน

ชำระส่วนที่เหลือและส่งมอบ

ทางเราแจ้งสถานะของการผลิตให้ลูกค้าทราบเป็นระยะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลิตเสร็จ เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการที่เหลือ ทางเราจึงจัดส่งสินค้า โดยใช้บริษัทขนส่งต่างๆ หรือรถขนส่งจากทางโรงพิมพ์เอง

ลูกค้าของเรา

แบรนด์ลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา

ข่าวสารจากเรา

X